Skip to main content

Toegankelijkheidsverklaring

23/10/2019, recentste aanpassing 18/09/2023

BIRA streeft ernaar een website aan te bieden die toegankelijk is voor een zo breed mogelijk publiek, ongeacht technologie of mogelijkheden. We werken actief aan het verbeteren van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van onze website. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.aeronomie.be en alle subdomeinen van aeronomie.be (bv. tropo.aeronomie.be).

Wettelijk kader:

Welke toegankelijkheidsrichtlijnen?

Deze website streeft ernaar te voldoen aan niveau Double-A van het World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1. In deze richtlijnen wordt uitgelegd hoe men webinhoud toegankelijker kan maken voor mensen met een handicap. Conformiteit met deze richtlijnen zal het internet voor iedereen gebruiksvriendelijker maken.

Deze site is gebouwd met code met W3C-normen voor HTML en CSS. De site wordt correct weergegeven in de huidige browsers en de standaarden-conforme HTML / CSS-code zorgt ervoor dat ook toekomstige browsers deze correct zullen weergeven.

Nalevingsstatus

Hoewel BIRA ernaar streeft de aanvaarde richtlijnen en normen voor toegankelijkheid en usability op te volgen, is het niet altijd mogelijk om dit op alle delen van de website te doen.

De meest recente verbeteringen hebben betrekking op:

  • de code achter titels en tussentitels
  • het contrast tussen tekst en tekstachtergrond

Controleorgaan

Het accessibility team van de Belgian Web Accessibility Office (Federale Overheidsdienst BOSA) ondersteunt BIRA bij het toegankelijk maken van digitale informatie. Deze expert in webtoegankelijkheid levert ons hiervoor nalevingsrapporten die u kan opvragen via ons contactformulier.

Feedback

We zijn voortdurend op zoek naar oplossingen die ons op het niveau van algemene webtoegankelijkheid brengen. Mocht u in de tussentijd problemen ondervinden bij de toegang tot de BIRA-website, neem dan gerust contact met ons op.

Handhavingsprocedure

Klachten kan u neerleggen bij de Federale Ombudsman.