Skip to main content

Venus, zeer hoge temperaturen dag en nacht

De temperatuur aan het oppervlak van Venus is erg hoog (737 K = 474 °C) en varieert nauwelijks van de zonovergoten zijde tot de nachtzijde. De temperatuur van de grond ligt dicht bij 460 °C.

Het temperatuurprofiel tussen 0 en 100 kilometer verschilt merkbaar van dat van de Aarde (zie figuur 1). In het geval van de Aarde ziet men een temperatuur-inversie op ongeveer 12 km hoogte, waar de temperatuur met de hoogte begint te stijgen en een maximum bereikt op 45 km (de zone met positieve thermische gradiënt definieert de stratosfeer).

Deze temperatuur is te wijten aan:

  • de nabijheid van de Zon
  • de wolken op Venus die een groot deel van het invallende licht terug de ruimte in reflecteren, zodat de netto energieflux aan het oppervlak van Venus kleiner is dan die ontvangen op de Aarde

 

Meer informatie over "Temperature and greenhouse effect on planet Venus"

Figuur 1: Venus- en aardatmosfeer. Credit: Pearson Education
Figuur 2: Temperatuur in functie van hoogte, vergelijking van de atmosferen van Venus, Mars en de Aarde. Credit: BIRA
Figuur 3: Evolutie van de temperatuur in functie van de hoogte.