Skip to main content

Venus atmosfeer, voornamelijk samengesteld uit koolstofdioxide en stikstof

Percentages van de atmosferische samenstelling van Venus

Koolstofdioxide (CO2, 96,5%) en stikstof (N2, 3,5%) maken meer dan 99,9% van de atmosfeer uit.

Wetenschappers ontdekten ook kleinere hoeveelheden aan moleculaire bestanddelen zoalsĀ H2, O2, Kr, H2O, H2S en COS in de atmosfeer van Venus.

Waterdamp is aanwezig in extreem kleine hoeveelheden (ongeveer 30 deeltjes per miljoen of ppm, 1 ppm = 0.001 %), wat van Venus de droogste planeet van het zonnestelsel maakt.

Chemische samenstelling van de atmosfeer van Venus
Element of molecule Percentage in de lagere atmosfeer (onder de wolken)

Koolstofdioxide

96.5 %
Stikstof Minder dan 3.5 %
Zwaveldioxide 0.015 %
Argon 0.007 %
Waterdamp 0.002 %
Koolstofmonoxide 0.0017 %
Helium 0.0012 %
Zuurstof 0.001 %
Neon 0.0007 %

Hoe is de atmosfeer van Venus verschillend van de Aarde of Mars?

De troposfeer van Venus ontvangt geen zonlicht op golflengten onder 400 nanometer, omdat de uv-straling geabsorbeerd wordt door SO2 en de aerosolen in de wolkenlaag. Zelfs bij zichtbare golflengten bereikt slechts 5% van het zonlicht het oppervlak. Dit is een groot verschil tussen de atmosfeer van Venus en die van de Aarde en Mars, die quasi-transparant zijn voor zonlicht.

Omdat ultraviolette stralen de troposfeer niet bereiken spelen fotochemische processen (fotodissociatie of foto-ionisatie) daar slechts een secundaire rol.

Atmosferische samenstelling van Venus in percentages. CO2 en N2 vertegenwoordigen 99.9% van de atmosfeer.