Skip to main content

Encyclopedie

1 3 4 A B D E F H I J K L M O P R S T U V W Z
Kernfusiereacties in de Zon zetten waterstof om in helium waarbij grote hoeveelheden energie vrijkomen.
Wanneer energetische deeltjes van de Zon de normale flux van de zonnewind verstoren en ruimtemissies bedreigen.
Zonnevlekken lijken donkerder omdat ze koeler zijn en verschijnen volgens een periodieke variatie van ongeveer 11 jaar.
Het tijdsinterval tussen twee voorbijgangen van de Zon over de meridiaan, als gevolg van de rotatie van de Aarde.
De zonnewind is een plasma, een stroom geladen deeltjes (ionen en elektronen) die voortdurend ontsnappen uit de Zon naar de interplanetaire ruimte.
Inzicht in het gedrag van de Zon in verband met elektriciteitspanne's, satellietstoringen en blootstelling aan straling van astronauten.
Men spreekt van een snelle zonnewind indien de snelheid rond 800 km/s bedraagt, en trage zonnewind als de snelheid eerder 400 km/s bedraagt.
Zwaveldioxide in de atmosfeer is het resultaat van vulkaanuitbarstingen, verbranding van fossiele brandstoffen,... Het kan leiden tot zure regen.