Skip to main content

Encyclopedie

1 3 4 A B D E F I J K L M O P R S T U V W Z
Ozonvernietiging, leidend tot de vorming van het ozongat, versnelt naargelang de temperatuur daalt en de regio geïsoleerd wordt.
Ozon in de stratosfeer absorbeert gevaarlijke UV-straling om ons te beschermen, terwijl ozon in de troposfeer een giftige stof is.
Een verhoogd ozonniveau kan schadelijk zijn voor gezondheid en vegetatie. Troposferisch ozon wordt niet rechtstreeks uitgestoten, maar geproduceerd door chemische reacties.
Sinds de vaststelling dat onze natuurlijke bescherming tegen UV-straling in gevaar is, is het gebruik van ozonvernietigende chemische stoffen geregulariseerd volgens internationale overeenkomsten.