Skip to main content

Encyclopedie

1 3 4 A B D E F H I J K L M O P R S T U V W Z
Het aardmagnetisch veld, onze bescherming tegen zonnestraling, varieert van plaats tot plaats, evenals in functie van de tijd.
De Aarde wordt tegen deeltjesstraling beschermd door zijn magneetveld. Dit magneetveld creëert een beschermde zone rond de Aarde, die we de magnetosfeer noemen.
Net als het water dat rond de boeg van een boot stroomt wordt de stroom van de zonnewind beïnvloed door de aanwezigheid van de Aarde. Het aardmagnetisch veld bevat een ruimte gevuld met deeltjes afkomstig van de Aarde.
Satelliet voor de studie van de chemische samenstelling van de atmosfeer in interactie met het oppervlak van Mars.
De atmosfeer van Mars heeft geen beschermende ozonlaag en bevat 30 keer minder waterdamp van de atmosfeer van de Aarde.
Korte opsomming van de voornaamste kenmerken: temperatuur, diameter, luchtdruk, bergen, zwaartekracht, natuurlijke satellieten en elementen die de Marsatmosfeer haar rode kleur geven.
Vermits methaan op Aarde gelinkt is met micro-organismen zou de aanwezigheid van methaan op Mars een spoor kunnen zijn van vorig leven.
Welke hoeveelheid en welk type water is aanwezig in de atmosfeer van Mars?
De afwezigheid van platentektoniek (= een horizontale beweging van het oppervlak onder invloed van magma) en de weinige vulkanische activiteit zijn belangrijke elementen om te begrijpen waarom Mars een veel kleiner broeikaseffect heeft dan de Aarde.
Door het zeer zwakke broeikasefect op Mars is de gemiddelde temperatuur slechts -63°C, met enorme verschillen tussen dag en nacht.
Overgangszone tussen de ruimte en de sterk verschillende atmosferische lagen dichter bij de grond.
Een meteoor (algemeen bekend als 'vallende ster') is het lichtgevend fenomeen als gevolg van de interactie van een meteoroïde met de atmosfeer van de Aarde.