Skip to main content

Encyclopedie

1 3 4 A B D E F H I J K L M O P R S T U V W Z
Welk fenomeen zorgt er voor dat de lucht op onze planeet blauw kleurt? En waarom bij zonsondergang rood of oranje?
Dit natuurlijk fenomeen is nodig voor het leven op Aarde, maar de snelle toename in broeikasgassen zorgt voor bezorgdheid voor de toekomst.